Pelkėje

Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinio tako gale.