Tikrumas

Piligrimas piešia vaškinėmis kreidelėmis ir gieda religinę giesmę.