Pirmieji rudens ženklai Dubravos pelkėje

Dubravos rezervatinė apyrubė ir joje esantis pažintinis takas puošiasi rudens spalvomis.

Pirmieji rudens ženklai Dubravos pelkėje - Vilmantas Ramonas